Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


sk:projekt:start

O projekte

Zachovajme Slovo Posolstva od Pána Abdrushina v jeho najčistejšej podobe pre terajšiu i budúcu dobu na Zemi.

Tieto stránky sú určené pre celú Zem, aby poskytovali a zachovali zbierku diela Pána Abdrushina v rôznych jazykoch a vydaniach.

Máme tlačené aj elektronické vydania v mnohých podobách. Pre tlačenú formu slúži ako predloha tá elektronická. Preto je tu kladený dôraz na formu a zachovanie elektronickej podoby Posolstva.

Snažíme sa o neutrálnu, najčistejšiu možnú formu udržiavanú skupinou spolupracovníkov, ktorí by Pánovo dielo zachovali pre súčasnosť i budúcnosť.

Táto skupina sa bude musieť taky vyvíjať a meniť, aby toto dielo udržala v nadchádzajúcich premenách nielen použitého softvéru a technických prostriedkov, ale aj v ďalších premenách Stvorenia.

Vývoj

Stránky sú stále vo vývoji.

Prebieha jednak plnenie obsahu a taktiež vývoj softvéru, aby dokázal tento obsah vhodne prezentovať.

Spolupráca

Ak sa chcete zapojiť a pridať ruku k dielu, napíšte na adresu info@abdrushin.one, aby sme sa dohovorili.

Možno využiť aj Facebook skupinu Abdrushin web pre oznámenia a ďalšiu diskusiu.

Je možnosť sa podieľať napríklad na týchto úlohách:

 • Vyhľadávať nemecké originály a preklady v ďalších jazykoch
 • Prekladať texty
  • nemecké originály do ďalších jazykov
  • niektoré časti stránok, ktoré sú len v určitom jazyku do ďalších jazykov 1)
 • V prípade nájdenia preklepov, nezrovnalostí či iných podnetov ich zapracovať do stránok alebo oznámiť na zapracovanie
 • Vylepšovať softvér stránok
  • pridávať novú funkčnosť
  • opravovať nájdené chyby
  • aktualizovať na novšiu verziu
 • Podieľať sa na financovaní prevádzky stránok či ďalších súvisiacich aktivít
  • Prispieť je možné na účet:
   2300512058/2010
   IBAN: CZ5820100000002300512058
   BIC: FIOBCZPPXXX
 • Kontaktovať ďalších ľudí, ktorí by radi na tomto projekte pracovali

Luďia

1)
napríklad sprievodné texty z češtiny do nemčiny
sk:projekt:start
Last modified: 2024/01/20 20:37 - Marek Ištvánek