Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


cs:projekt:obsah:zadavani

Zadávání obsahu

Plnění textů z jiných zdrojů

Pro plnění textů z jiných zdrojů na tento web používám tento postup:

 • Zvolím si vhodný vstupní formát textů, které mi umožní zachovat jeho formátování:
  • Libre Office Writer (odt)
  • Microsoft Word (doc, docx)
  • Webové stránky (html)
 • Vyberu si část webu, do které chci texty přidat
  • Zde na Dokuwiki to jsou složky (jmenné prostory) se stránkami
 • Založím novou stránku v dané složce
  • Takto
   • Otevřu si vybranou složku z menu vlevo
    • Pokud ještě neexistuje, vyberu si její nadřazenou složku a do adresy v prohlížeči dopíši /název složky a přejdu na tuto novou adresu
    • V menu vpravo zvolím Upravit stránku a dopíši obsah nové složky v její stránce start a uložím
   • V adrese prohlížeče přepíši název stránky start na název nové stránky a přejdu na tuto novou adresu
   • Zvolím Upravit stránku v menu vpravo
   • Vložím H1 nadpis s názvem stránky
  • Zadám text stránky
   • Zkopíruji z jiného zdroje text do schránky
   • Přejdu do WYSIWYG editoru, pokud tam již nejsem, pomocí žlutého tlačítka vpravo nahoře
   • Přejdu kurzorem za nadpis, dám Enter pro nový řádek a vložím obsah schránky
   • Přejdu opět do obyčejného textového editoru a pomocí Ctrl + A vybery celý text a zkopíruji ho do schránky
   • Přejdu do textového editoru PsPad, kde mám nastavený tento konvertor ve složce C:\Program Files (x86)\PSPad editor\Convertor pro opravy textů a vložím text ze schránky do nové (či existující) záložky s textovým souborem (a přepíšu celý původní obsah)
   • Spustím konvertor pro opravy pomocí Ald + C a vyberu Abdrushin one
   • Vyhledám výskyty textu (kurzíva) a opravím text mezi dvěma tak, aby kurzíva správně začínala a končila
   • Vyhledám a nahradím případně další texty jako například
    • Uvozovky, aby začínaly dole a končily nahoře
    • Trojtečky … nahradím jedním znakem …
   • Provedu další potřebné opravy
   • Vyberu celý text pomocí Ctrl + A a zkopíruji do schránky
   • Přejdu na tento web a do obyčejného textového editoru, odkud jsem předtím text pro opravy zkopíroval, vložím opravený text ze schránky a přepíši ten původní
  • Uložím stránku
  • Zařadím stránku na správné pořadí ve složce
   • Otevřu stránku content (Obsah) ve stejné složce
   • Upravím ji tak, že vyhledám řádek s novou stránkou a přesunu ho v seznamu na správné místo
   • Pokud chci mít jiný název stránky v levém menu než je první nadpis stránky (například přidat číslo stránky před její název), napíši ho na řádku ztránky za svislítko |
   • Uložím obsah
  • A tím je stránka hotová
  • Pokud chci ještě tuto stránku zařadit jako další verzi jiné existující stránky
   • Otevřu stránku :versions a přidám odkaz na novou stránku na patřičné místo
cs:projekt:obsah:zadavani
Last modified: 2022/03/05 23:57 by 2a03:2880:30ff:8::face:b00c