Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


cs:dilo:historie:start

Historie Poselství

Pán Abdrushin postupně zveřejňoval v němčině své přednášky Poselství (a odpovědi na otázky).

Nejdříve to byly veřejné přednášky pro lidi.

Od roku 1923 pak začal Pán vydávat tištěné časopisy a knihy pod jménem Abdruschin. 1)

Listy Grálu - 1. řada - 1923-1926 V letech 1923 až 1926 vydával první řadu časopisu Gralsblätter (Listy Grálu) v nakladatelství Gralsblätter (Bad Heilbrunn a Untereglfing). Zde vycházely kromě přednášek Pána Abdrushina i přednášky dalších autorů na duchovní témata.

Ve Světle Pravdy - Nové Poselství Grálu - 1926 V roce 1926 vydal knihu přednášek Im Lichte der Wahrheit - Neue Gralsbotschaft (Ve Světle Pravdy - Nové Poselství Grálu) 2) v nakladatelství Gralsblätter (Tutzing). Toto vydání obsahuje 44 přednášek (včetně úvodu).

Listy Grálu - 2. řada - 1926-1930 V letech 1926 až 1930 vydával druhou řadu časopisu Gralsblätter v nakladatelství Gralsblätter (Tutzing) a Der Ruf (Mnichov). Opět se zde nacházely i přednášky dalších autorů.

Volání - 1927-1929 Od roku 1927 do roku 1929 vydával také další časopis Der Ruf (Volání) v nakladatelství Gralsblätter (Tutzing) a Der Ruf (Mnichov). Taky s přednáškami dalších autorů.

Desatero Božích přikázání a Otčenáš - 1929 V roce 1929 vydal knihu Die zehn Gebote Gottes und das Vaterunser (Desatero Božích přikázání a Otčenáš) v nakladatelství Der Ruf (Mnichov).

Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu - Velké vydání - 1931 V roce 1931 vydal své rozšířené Poselství v knize Im Lichte der Wahrheit - Gralsbotschaft - Grosse Ausgabe (Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu - Velké vydání) 3) v nakladatelství Der Ruf (Mnichov). Kniha obsahuje 105 přednášek (včetně úvodů i závěru). V dodatku je nové vydání Desatera Božích přikázání.

Od roku 1931 do roku 1934 postupně vycházely samostatné přednášky v nakladatelství Der Ruf (Mnichov).

Doznívání k Poselství Grálu - Díl I - 1934 Pán je v roce 1934 nově seřadil, upravil a s několika novými přednáškami vydal v knize Nachklänge zur Gralsbotschaft - Band I (Doznívání k Poselství Grálu - Díl I) 4) opět v nakladatelství Der Ruf (Mnichov).

V letech 1934 až 1936 postupně vydával další samostatné přednášky v nakladatelství Der Ruf (Mnichov a Vomperberg). 5)

V roce 1937 6) začal Pán vydávat výtisky pod jménem Abd-ru-shin.

Hlas - 1937 Nejdříve časopis Die Stimme (Hlas) s přednáškami Jeho i dalších autorů v nakladatelství A. - G. Die Stimme (Curych).

Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu - Velké vydání v jednotlivých sešitech - 1937 A v témže roce 1937 vydal první sešit Im Lichte der Wahrheit - Gralsbotschaft - Grosse Ausgabe in Einzel-Heften (Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu - Velké vydání v jednotlivých sešitech) 7) také v nakladatelství A. - G. Die Stimme (Curych). Další sešit byl oznámen v tom prvním, ale není mi známo, že by pak ještě vyšel.


Kromě tohoto veřejně vydaného díla přednášel Pán při různých slavnostních příležitostech svému bližšímu kruhu stoupenců ještě mnohé další rozšiřující přednášky.

Navíc pod Pánovým působením vyšlo množství jinými duchovně přijatých a inspirovaných knih a spisů například o pravdivé historii lidstva a působení Světla na Zemi i v dalších oblastech Stvoření.


V roce 1938 však nacisté zatkli Pána Abdrushina, zakázali Mu další činnost a setkávání s Jeho přáteli a příznivci Jeho Poselství, a po věznění a nuceném pobytu v německém Schlaurothu a Kipsdorfu odešel Pán v roce 1941 ze Země.

Další Poselství vydávané po odchodu Pána Abdrushina ze Země

Po odchodu Pána Abdrushina ze Země začaly vycházet další německé spisy pod jménem Abd-ru-shin.

Napomenutí - 1949 V roce 1949 vyšla kniha Ermahnungen (Napomenutí) v nakladatelství Maria Bernhardt (Vomperberg).

Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu - Díl 1 - 1949 Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu - Díl 2 - 1950 Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu - Díl 3 - 1950 Tam pak v témže roce 1949 vyšla kniha Im Lichte der Wahrheit - Gralsbotschaft - Band 1 (Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu - Díl 1) a v roce 1950 pak další dva díly Im Lichte der Wahrheit - Gralsbotschaft - Band 2 (Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu - Díl 2) a Im Lichte der Wahrheit - Gralsbotschaft - Band 3 (Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu - Díl 3). 8)

V dalších letech následovala revidovaná vydání těchto knih, souborné vydání některých upravených odpovědí na otázky z časopisů a jiné spisy.Marek Ištvánek
Slušovice
2.2012-1.2024

1)
Pán vydal také dříve, ještě před rokem 1923, své divadelní hry a cestopisy pod svým občanským jménem Oskar Ernst Bernhardt
5)
Další samostatné přednášky pak vycházely (podle výpovědí některých v letech 1936 až 1937) v nakladatelství Vomperberg.
cs:dilo:historie:start
Last modified: 2024/01/19 00:47 - Marek Ištvánek