Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


cs:dilo:historie:zmeny:start

Změny Poselství

Přehled historie Poselství již byl podán.

Zde rozvádím podrobněji jednotlivé změny, které postupně nastaly.

Popis změn v daném vydání Poselství má tuto formu:

  • Úvod s odkazy na porovnávaná vydání
  • Podrobnosti jednotlivých změn
  • Souhrn provedených změn

Podrobnosti změn jsou sestavené do tabulky, v níž se nachází seznam přednášek v pořadí daného vydání.

V každém řádku je (pokud existuje) v levém sloupci předchozí vydání a v pravém dané vydání, které se porovnává s předchozím.

Řádek je zvýrazněný, pokud jedno z vydání chybí nebo se navzájem více liší 1).

Pokud jsou obě vydání dostupná a liší se názvy přednášek, je v prostředním sloupci:

pokud jde o změnu významu názvu
(≠) pokud nebyl změněn význam názvu

Obě vydání lze navíc podrobně porovnat 2) a to:

pokud řádek není zvýrazněn pomocí automatického porovnání
pokud je řádek zvýrazněn na samostatné stránce dané přednášky, kde lze nalézt:
podrobný seznam vybraných změn, který je sestaven do tabulky, kde opět v každém řádku je (pokud existuje) v levém sloupci předchozí vydání a v pravém dané vydání, které se porovnává s předchozím 3) 4)
možnost provést automatické porovnání, ze kterého jsou změny vybrány
případný seznam dalších verzí přednášky a provedených změn

Při zobrazení přednášky (či jiného textu) na těchto stránkách mohou být uvedeny její různé verze (vydání) v seznamu 5) tak, jak byly postupně vydávány 6).

Každý si tak může sám porovnat různé verze přednášek. 7)

A nyní následují podrobnější porovnání:

Marek Ištvánek
Slušovice
1-8. 2021

1)
nejde jen o gramatické nebo drobné opravy
2)
Oba druhy porovnání jsou dostupné jako odkaz s ikonou brýlí.
3)
Části, které se ve dvou verzích liší jsou podtrženy.
4)
Poznámky ke změnám popisují často jen význam německého textu a ne doslovný překlad, tak jak jsem ho pochopil z automatického překladu pomocí Google Translatoru nebo dalších pomůcek, protože německy umím jen málo. To však mohou jiní znalci němčiny zlepšit a opravit, pokud k tomu najdou dobrou vůli.
Starší znění je přeškrtnuté, pokud je nahrazeno novějším, za kterým se nachází.
5)
v nabídce vlevo nahoře na velkých displejích a v rozbalovací nabídce nahoře na malých
6)
německé originály včetně případných překladů do dalších jazyků
7)
Současnou stránku lze automaticky porovnat s danou verzí opět pomocí ikony brýlí a vidět tak jejich rozdíly.
cs:dilo:historie:zmeny:start
Last modified: 2022/03/05 23:56 by Marek Ištvánek