Abd-ru-shin

Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


Sidebarcs:odpovedi:83_prinasi_prepesteni_predniho_mozku_telesne_skody

83. Přináší přepěstění předního mozku tělesné škody?

Otázka:

Přináší jednostranné přepěstění předního mozku člověka, o němž se zmiňuje Poselství, mimo strašné duchovní následky tohoto dědičného hříchu též tělesné škody?

Odpověď:

Způsobuje velmi mnoho škod, protože pozemské tělo je zařízeno na harmonický a nikoli na jednostranný vývoj mozku. Kdo zná význam mozku pro lidské tělo, ten to beze všeho pochopí. Tímto nesprávným nakládáním je potlačováno velmi mnoho tělesných schopností, které by se jinak byly rozvinuly a přinesly veliký užitek. Jiné schopnosti se opět mohou uplatnit jen skromně, zatím co všeobecně vzniká též mnoho nemocí, před nimiž by jinak bylo lidstvo ochráněno.

To všechno způsobuje trvalé zkracování délky pozemského života, které je velmi značné.

Lidstvo, až se přetvoří, později s hrůzou pozná, jak velice tímto odklonem od zákonů stvoření i pozemsky hřešilo a jaká škoda tím vznikla. Mnoho nemocí úplně zanikne a život se překvapivě prodlouží.

Bylo by bezúčelné, abych se těmito věcmi zabýval blíže; neboť tyto změny nastanou přijetím nezkřiveného živého Slova zcela samočinně a s takovou prostotou, že změnění lidé budou již jenom potřásat hlavou nad předstíraným „vysokým věděním“ pokřivené doby, jejíž dutost se sama musela projevit a zhroutit.

cs/odpovedi/83_prinasi_prepesteni_predniho_mozku_telesne_skody.txt · Last modified: 2020/07/08 00:01 (external edit)