Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


de:abdrushin:start

Differences

This shows you the differences between two page versions.

Swap left and right side | Link to this comparison view

Deutsch » Abdruschin | 2024/07/23 20:07 | current
Marek Ištvánek
English » Abdrushin | 2024/07/23 20:09 | current
Marek Ištvánek
Line 1: Line 1:
-====== Abdruschin ======+====== Abdrushin ======
  
 {{ :abdrushin:abdrushin_signature.jpg?nolink&333 |Podpis}} {{ :abdrushin:abdrushin_signature.jpg?nolink&333 |Podpis}}
Line 5: Line 5:
 {{ abdrushin:Abdruschin.jpg?nolink |Abdrushin}} {{ abdrushin:Abdruschin.jpg?nolink |Abdrushin}}
  
-  * Abd-ru-shin aus der Antike +  * Abdruschin in German 
-  * bürgerlicher Name Oskar Ernst Bernhardt +  * Abd-ru-shin from ancient times 
-  * 18. 4. 1875 ((Bischofswerda, Německo)) - 6. 12. 1941 ((Kipsdorf, Německo))+  * civil name Oskar Ernst Bernhardt 
 +  * 18. 4. 1875 ((Bischofswerda, Germany)) - 6. 12. 1941 ((Kipsdorf, Germany))
  
 ---- ----
  
-Autor obsáhlého díla //Poselství Grálu// se narodil 18. dubna 1875 v německých Biskupicích((Bischofswerda, Německo)).+Autor obsáhlého díla //Poselství Grálu// se narodil 18. dubna 1875 v německých Biskupicích((Bischofswerda, Germany)).
  
 {{ :abdrushin:abdruschin_sitting.jpg?nolink&325|Abdrushin}} {{ :abdrushin:abdruschin_sitting.jpg?nolink&325|Abdrushin}}
Line 19: Line 20:
  
 {{:abdrushin:abdruschin_reading.jpg?nolink&325 |Abdrushin}} {{:abdrushin:abdruschin_reading.jpg?nolink&325 |Abdrushin}}
-V letech 1923 až 1937 vznikaly postupně jednotlivé přednášky, které byly souborně vydány v knihách //[[cs:poselstvi_gralu:1931:|Ve Světle Pravdy Poselství Grálu]]// //[[cs:doznivani:|Doznívání k Poselství Grálu]]//.+V letech 1923 až 1937 vznikaly postupně jednotlivé přednášky, které byly souborně vydány v knihách //[[en:grail_message:1931:|In The Light of The Truth The Grail Message]]// and //[[en:resonances:|Resonances to the Grail Message]]//.
  
-V roce 1928 se usadil na rakouském Vomperbergu((Vomperberg, TyrolskoRakousko)), kde na přání lidí založil osadu Grálu ve snaze vybudovat na zemi místo jako ukázku, že mezi lidmi různých stupňů vzdělanosti, různých náboženství a národností může vzniknout radostné působení v plné harmonii, jestliže je pojí stejný duchovní cíl.+V roce 1928 se usadil na rakouském Vomperbergu((Vomperberg, TyrolAustria)), kde na přání lidí založil osadu Grálu ve snaze vybudovat na zemi místo jako ukázku, že mezi lidmi různých stupňů vzdělanosti, různých náboženství a národností může vzniknout radostné působení v plné harmonii, jestliže je pojí stejný duchovní cíl.
  
 Tento společný cíl přináší jím zvěstované //Poselství Grálu,// jež nám zjevuje vědění, jaké dosud nikdy nemohlo býti lidem dáno. Tento společný cíl přináší jím zvěstované //Poselství Grálu,// jež nám zjevuje vědění, jaké dosud nikdy nemohlo býti lidem dáno.
Line 27: Line 28:
 Jest nade všemi stranami i vyznáními a obrací se pouze na jednotlivce. Obrátí-li se jednotlivec k dobrému, bude i všechno ostatní dobré. Má to okamžitý vliv na manželství, na rodinu a konečně na celý národ, který pak teprve může rozvinout svůj vlastní druh a svou vlastní kulturu k nejvyšší kráse, která je základem pravé harmonie mezi všemi národy. Jest nade všemi stranami i vyznáními a obrací se pouze na jednotlivce. Obrátí-li se jednotlivec k dobrému, bude i všechno ostatní dobré. Má to okamžitý vliv na manželství, na rodinu a konečně na celý národ, který pak teprve může rozvinout svůj vlastní druh a svou vlastní kulturu k nejvyšší kráse, která je základem pravé harmonie mezi všemi národy.
  
-V březnu 1938 za převratu v Rakousku byl Abdrushin, jehož //Poselství// stojí v nepřeklenutelném rozporu vůči národnímu socialismu, gestapem zatčen. Po těžkém žalářování byl se svou rodinou z Rakouska vypovězen a byl mu přikázán nucený pobyt v Německu pod stálým dohledem gestapa. Na následky tělesného i duševního strádání, způsobeného mu nacisty, zemřel 6. prosince 1941 v německém Kipsdorfu((Kipsdorf, Německo)).+V březnu 1938 za převratu v Rakousku byl Abdrushin, jehož //Poselství// stojí v nepřeklenutelném rozporu vůči národnímu socialismu, gestapem zatčen. Po těžkém žalářování byl se svou rodinou z Rakouska vypovězen a byl mu přikázán nucený pobyt v Německu pod stálým dohledem gestapa. Na následky tělesného i duševního strádání, způsobeného mu nacisty, zemřel 6. prosince 1941 v německém Kipsdorfu((Kipsdorf, Germany)).
  
 Své //Poselství// nesestavoval z jiných nauk, nýbrž čerpal své živé vědění v přesvědčení ze sebe samého, z nejčistšího a nejvyššího Pramene. Vytvořil dílo nesmírné ceny, které je současně také jeho vlastním průkazem. Velikost tohoto díla i autora samotného nebudeme schopni nikdy zcela pochopit. Své //Poselství// nesestavoval z jiných nauk, nýbrž čerpal své živé vědění v přesvědčení ze sebe samého, z nejčistšího a nejvyššího Pramene. Vytvořil dílo nesmírné ceny, které je současně také jeho vlastním průkazem. Velikost tohoto díla i autora samotného nebudeme schopni nikdy zcela pochopit.
de:abdrushin:start
Last modified: 2024/07/23 20:07 - Marek Ištvánek