Abd-ru-shin

Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


Sidebarcs:odpovedi:76_prirozena_a_nasilna_smrt

76. Přirozená a násilná smrt.

Otázka:

Jaký rozdíl se jeví u lidské duše při jejím odloučení se z  těla při přirozené smrti a při smrti násilné?

Odpověď:

Duše přicházející na onen svět následkem náhlé smrti je jako plod, který před zralostí padá se stromu a teprve potom musí dozrávat. Tato duše, předčasně přecházející na onen svět, musí nějakým způsobem přiměřeně dohonit to, co na Zemi zameškala.

Avšak i smrt, kterou lidé nazývají přirozenou, může být pro duši předčasná, jestliže člověk své hrubohmotné tělo zanedbával nebo o ně nepečoval, když je tedy dostatečně nechránil jako svěřený mu statek nebo je dokonce poškozoval. To může nastat velmi snadno přílišným pitím, kouřením i jinými sklony a náruživostmi, které neodpovídají zdravým požadavkům těla.

Kdo vůbec z lidí ví, o kolik let je často zkrácen pozemský život nějakým hloupým nebo nevinně vypadajícím zvykem, nemluvě vůbec o vášních nebo ctižádostivém sportovním přehánění.

Je to polovina dnešních „kultivovaných“ pozemských lidí, jejichž duše následkem všech těchto mravů a nemravů musí opustit tělo předčasně pro onen svět a proto nemohli naplnit svůj čas, jestliže o nějakém splnění a vyšším účelu pozemského života vůbec může býti řeč.

cs:odpovedi:76_prirozena_a_nasilna_smrt
Last modified: 2020/07/07 23:58 (external edit)