Abd-ru-shin

Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


Sidebarcs:odpovedi:60_duch_a_duse

60. Duch a duše.

Otázka:

Co říká Abdrushin tvrzení, že duch a duše žijí v člověku vedle sebe?

Odpověď:

Kdo to tvrdí, ten nemá o stvoření ani tušení. Duch jest původ, jádro a konečný cíl člověka. Duch jest on sám, bez obalu jiného druhu. Duše jest tentýž duch, zabalený jedním nebo několika obaly jiného druhu, avšak bez obalu hrubohmotného, bez pozemského těla. Duše tedy musí samotného ducha nésti v sobě jako vlastního živého člověka. Jakmile duch postupně odložil jemnohmotné a bytostné obaly, při čemž stoupá vždy výš a výše, stojí nakonec jen jako lidský duch obalený ještě lehkým duchovním obalem a může pak do říše ducha, do Ráje. O tom podám ještě důkladnější vysvětlení.

cs:odpovedi:60_duch_a_duse
Last modified: 2020/07/07 23:52 (external edit)