Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


cs:doznivani:plamen:start

Differences

This shows you the differences between two page versions.

Swap left and right side | Link to this comparison view

Česky » Doznívání k Poselství Grálu » 1934-1936 - Plamen - 2015 | 2022/03/13 18:53 | current
Marek Ištvánek
Slovensky » Doznievania k Posolstvu Grálu | 2022/06/10 22:58 | current
Marek Ištvánek
Line 1: Line 1:
-====== Doznívání Poselství Grálu ======+====== Doznievania ====== 
 +===== Posolstvu Grálu =====
 ===== od Abdrushina ===== ===== od Abdrushina =====
  
-[[cs:doznivani:plamen:dil_i:motto|{{ cs:doznivani:plamen:dil_i:doznivani_k_poselstvi_gralu.png?nolink |Doznívání k Poselství Grálu - 1934-1936 - Plamen - 2015}}]]+{Navigation|ContentList}
  
-  * [[cs:doznivani:plamen:dil_i:|]] +----
-  * [[cs:doznivani:plamen:dil_ii:|]]+
  
 <WRAP centeralign> <WRAP centeralign>
----- +{{ :sk:doznievania:doznievania_k_posolstvu_gralu_a_dalsie_prednasky.pdf |Kniha}} ((zdroj: [[https://www.radiozachrana.sk/doznievania/|Rádio Záchrana]]))
- +
-{Navigation|NamespaceLink}\\ +
-{Navigation|LastTreeChange|Date} +
- +
----- +
- +
-[[cs:dilo:vydavatele#Nakladatelství Plamen|Nakladatelství Plamen]] - 2015\\ +
-ISBN978-80-88078-03-6 +
- +
-Přeložil Jaroslav Peroutka z německého originálu //[[de:nachklange:1934:|Nachklänge zur Gralsbotschaft - Band I]]// vydaného v roce 1934 v nakladatelství „Der Ruf“ Gmb. H., Mnichov a z následných německých originálů [[de:nachklange:1934-1936:|přednášek z let 1934-1936]], které ale nebyly vydány Pánem Abdrushinem souborně v knize.+
 </WRAP> </WRAP>
cs:doznivani:plamen:start
Last modified: 2022/03/13 18:53 - Marek Ištvánek