Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


cs:doznivani:plamen:start

Differences

This shows you the differences between two page versions.

Swap left and right side | Link to this comparison view

Česky » Doznívání k Poselství Grálu » 1934-1936 - Plamen - 2015 | 2022/03/13 18:53 | current
Marek Ištvánek
English » Resonances to the Grail Message | 2022/06/20 23:27 | current
Marek Ištvánek
Line 1: Line 1:
-====== Doznívání k Poselství Grálu ====== +====== Resonances====== 
-===== od Abdrushina =====+===== to the Grail Message ===== 
 +===== by Abdruschin =====
  
-[[cs:doznivani:plamen:dil_i:motto|{{ cs:doznivani:plamen:dil_i:doznivani_k_poselstvi_gralu.png?nolink |Doznívání k Poselství Grálu - 1934-1936 - Plamen - 2015}}]]+{Navigation|ContentList}
  
-  * [[cs:doznivani:plamen:dil_i:|]] +----
-  * [[cs:doznivani:plamen:dil_ii:|]]+
  
 <WRAP centeralign> <WRAP centeralign>
----- +{{ :en:resonances:resonances_to_the_grail_message_-_1_-_2016.pdf |Book I}}\\ {{ :en:resonances:resonances_to_the_grail_message_-_2_-_2017.pdf |Book II}
- +((source: edition from 2016 and 2017 at https://www.1931message.com (already nonexisting) )) 
-{Navigation|NamespaceLink}\\ +((alternative edition at lulu: [[https://www.lulu.com/shop/abdruschin/resonances-to-the-grail-message-1/hardcover/product-18860524.html|Book I]] (2011), [[https://www.lulu.com/shop/abdruschin-/resonances-to-the-grail-message-2/hardcover/product-1jq996w7.html|Book II]] (2017), [[https://www.lulu.com/shop/abdruschin-/resonances-to-the-grail-message-composite-edition/hardcover/product-1e5jgy7e.html|Book I+II]] (2017) ))
-{Navigation|LastTreeChange|Date+
- +
----- +
- +
-[[cs:dilo:vydavatele#Nakladatelství Plamen|Nakladatelství Plamen]] 2015\\ +
-ISBN: 978-80-88078-03-+
- +
-Přeložil Jaroslav Peroutka z německého originálu //[[de:nachklange:1934:|Nachklänge zur Gralsbotschaft Band I]]// vydaného v roce 1934 v nakladatelství „Der Ruf“ Gmb. H., Mnichov a z následných německých originálů [[de:nachklange:1934-1936:|přednášek z let 1934-1936]], které ale nebyly vydány Pánem Abdrushinem souborně v knize.+
 </WRAP> </WRAP>
cs:doznivani:plamen:start
Last modified: 2022/03/13 18:53 - Marek Ištvánek