Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


cs:doznivani:hlas:start

Differences

This shows you the differences between two page versions.

Swap left and right side | Link to this comparison view

Česky » Doznívání k Poselství Grálu » Poselství doznívá - 1931-1936 - Hlas - 1997 | 2023/09/22 14:44 | current
Marek Ištvánek
English » Resonances to the Grail Message | 2022/06/20 23:27 | current
Marek Ištvánek
Line 1: Line 1:
-<WRAP centeralign> +====== Resonances====== 
-====== Poselství doznívá ====== +====to the Grail Message ===== 
-===== od Abdrushina =====+===== by Abdruschin =====
  
-[[vydavatel|{{ cs:doznivani:hlas:poselstvi_dozniva_-_1997_-_1.jpg?direct&400 |Poselství doznívá - Nakladatelství Hlas - 1997}}]] +{Navigation|ContentList}
-<pagebreak> +
-<noprint> +
----- +
-</noprint> +
-{Navigation|NamespaceLink}\\ +
-{Navigation|LastTreeChange|Date}+
  
 ---- ----
  
-© Nakladatelství Hlas, Zlín 1995-1996, 1997 ((Zde uvedené vydání je z roku 1997))\\ +<WRAP centeralign> 
-© Nakladatelství Hlas, Praha 1932-1937 +{{ :en:resonances:resonances_to_the_grail_message_-_1_-_2016.pdf |Book I}}\\ {{ :en:resonances:resonances_to_the_grail_message_-_2_-_2017.pdf |Book II}} 
- +((source: edition from 2016 and 2017 at https://www.1931message.com (already nonexisting) )) 
-Přeložil Josef Kovář a přátelé z původních německých textů +((alternative edition at lulu: [[https://www.lulu.com/shop/abdruschin/resonances-to-the-grail-message-1/hardcover/product-18860524.html|Book I]] (2011), [[https://www.lulu.com/shop/abdruschin-/resonances-to-the-grail-message-2/hardcover/product-1jq996w7.html|Book II]] (2017), [[https://www.lulu.com/shop/abdruschin-/resonances-to-the-grail-message-composite-edition/hardcover/product-1e5jgy7e.html|Book I+II]] (2017) ))
-(([[de:nachklange:1931-1934:|Vortrage 1931-1934]])) +
-(([[de:nachklange:1934-1936:|Vortrage 1934-1936]]))+
 </WRAP> </WRAP>
cs:doznivani:hlas:start
Last modified: 2023/09/22 14:44 - Marek Ištvánek