Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


cs:dilo:start

Differences

This shows you the differences between two page versions.

Swap left and right side | Link to this comparison view

Česky » Soubor díla | 2024/01/26 13:13 | current
Marek Ištvánek
English » Collected works | 2024/01/26 14:57 | current
Marek Ištvánek
Line 1: Line 1:
-====== Soubor díla ====== +====== Collected works ====== 
-===== Pána Abdrushina =====+===== of Lord Abdrushin =====
  
 ---- ----
  
 <WRAP centeralign> <WRAP centeralign>
-{Navigation|NamespaceLink|cs}\\+{Navigation|NamespaceLink|en}\\
 {Navigation|LastTreeChange|Date} {Navigation|LastTreeChange|Date}
 </WRAP> </WRAP>
Line 23: Line 23:
 > Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí. ((Bible, Jan 16, 12-15)) > Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí. ((Bible, Jan 16, 12-15))
  
-A //Slovo Poselství je// zde jako //světelné lano k Domovu.// Pán [[cs:abdrushin:|Abdrushin]] ho postupně připravil do pozemské formy ((v původním německém jazyce, jiní připravili překlady do mnoha dalších jazyků)) a stanovil v jeho moudré výstavbě tuto posloupnost a cestu, která vede člověka k přijetí vlastní zodpovědnosti a životu v souladu se Stvořením:+A //Slovo Poselství je// zde jako //světelné lano k Domovu.// Pán [[en:abdrushin:|Abdrushin]] ho postupně připravil do pozemské formy ((v původním německém jazyce, jiní připravili překlady do mnoha dalších jazyků)) a stanovil v jeho moudré výstavbě tuto posloupnost a cestu, která vede člověka k přijetí vlastní zodpovědnosti a životu v souladu se Stvořením:
  
-  - //[[de:gralsbotschaft:1931:|Im Lichte der Wahrheit - Gralsbotschaft]]// (//Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu// v překladu [[cs:poselstvi_gralu:1931:hlas:|původním]] nebo [[cs:poselstvi_gralu:1931:plamen:|novějším]]) +  - //[[de:gralsbotschaft:1931:|Im Lichte der Wahrheit - Gralsbotschaft]]// (//[[en:grail_message:1931:|In the Light of the Truth - The Grail Message]]//
-  - //[[de:nachklange:1934:|Nachklänge zur Gralsbotschaft]]// + [[de:nachklange:1934-1936:|Nachfolgende Vorträge]] (//Doznívání k Poselství Grálu// v překladu [[cs:doznivani:hlas:|původním]] ((některé přednášky a jejich pořadí jsou v podobě před souborným vydáním v knize Doznívání k Poselství Grálu I)) nebo [[cs:doznivani:plamen:|novějším]])+  - //[[de:nachklange:1934:|Nachklänge zur Gralsbotschaft]]// + [[de:nachklange:1934-1936:|Nachfolgende Vorträge]] (//[[en:resonances:|Resonances to the Grail Message]]//)
  
-Pak lze pokračovat v dalším otevírání duchovních pokladů celého díla, které Poselství ještě více rozvíjí a podívat se i na jeho [[cs:dilo:historie:|historický vývoj]]. ((některý obsah [[cs:dilo:pristup|není volně přístupný]]))+Pak lze pokračovat v dalším otevírání duchovních pokladů celého díla, které Poselství ještě více rozvíjí a podívat se i na jeho [[cs:dilo:historie:|historický vývoj]]. ((některý obsah [[en:works:access|není volně přístupný]]))
  
 //Nechť se ke Světlu domů navrátí co nejvíce bytostí, aby mohly žít radostně v díku Bohu.// //Nechť se ke Světlu domů navrátí co nejvíce bytostí, aby mohly žít radostně v díku Bohu.//
Line 39: Line 39:
 ---- ----
  
-{Navigation|ContentList|cs|-cs:dilo:}+{Navigation|ContentList|en|-en:works}
  
 ---- ----
Line 45: Line 45:
 {Navigation|ContentList} {Navigation|ContentList}
  
-===== V dalších jazycích ===== +  * [[de:werk:buecher:|Electronic books]]
- +
-{Navigation|Versions|NoRoot|NoDiff|NoCurrent}+
cs:dilo:start
Last modified: 2024/01/26 13:13 - Marek Ištvánek