Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


cs:dilo:start

Soubor díla

Pána AbdrushinaKdysi dávno bylo dovoleno člověku probouzet se v rozvíjejícím se Díle Božím, ve Stvoření, z jehož duchovní části vyšel, aby se uvědomil a pomocně vřadil do proudů Boží Vůle a Lásky, aby zazníval v jednotném souladu a prožhavil sebe i své okolí duchovním světlem ke cti svému Stvořiteli, Nejvyššímu, Zdroji, všemohoucímu Bohu.

Na této cestě zpět Domů do duchovního ráje se však mnohý člověk, rozvíjející se v níže položených hmotnostech, rozhodl odchýlit se od svého pravého lidství a dobrosrdečnosti a dostával se tak z rovnováhy a začal narážet na harmonické proudění světla, proti němuž se tím stavěl a vnesl do něj nesoulad, který ho zpětně zraňoval.

Někteří si to však uvědomovali a chtěli se opět sladit se Stvořením, aby se dále zdokonalovali a působili povzbudivě a tvořivě. Další jim v tom ale usilovně bránili a hrozilo jejich stržení do temnot vzniklých nesouladem.

Pro ty, kteří si chtěli udržet světlé spojení s výšinami, však Světlo vyslalo mnohé pomoci, aby vydrželi a vrátili se posilněni Domů. Mnoho pomocníků se na tom podílelo a připravovalo cesty, aby pomohli Těm Nejvyšším, Božím Synům, Ježíši a Imanueli, které Bůh Otec vyslal, přinést dokonalou pomoc ve Slově Lásky a Pravdy.

Poselství Grálu je tímto Slovem sepsaným k poslední možnosti záchrany těch lidí, kteří usilují ke Světlu, k Bohu, a navazuje na Ježíšovo Slovo, které dále rozvíjí, jak sám Ježíš pravil:

Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí. 1)

A Slovo Poselství je zde jako světelné lano k Domovu. Pán Abdrushin ho postupně připravil do pozemské formy 2) a stanovil v jeho moudré výstavbě tuto posloupnost a cestu, která vede člověka k přijetí vlastní zodpovědnosti a životu v souladu se Stvořením:

  1. Im Lichte der Wahrheit - Gralsbotschaft (Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu v překladu původním nebo novějším)
  2. Nachklänge zur Gralsbotschaft + Nachfolgende Vorträge (Doznívání k Poselství Grálu v překladu původním 3) nebo novějším)

Pak lze pokračovat v dalším otevírání duchovních pokladů celého díla, které Poselství ještě více rozvíjí a podívat se i na jeho historický vývoj. 4)

Nechť se ke Světlu domů navrátí co nejvíce bytostí, aby mohly žít radostně v díku Bohu.

Marek Ištvánek
1. 20211)
Bible, Jan 16, 12-15
2)
v původním německém jazyce, jiní připravili překlady do mnoha dalších jazyků
3)
některé přednášky a jejich pořadí jsou v podobě před souborným vydáním v knize Doznívání k Poselství Grálu I
4)
některé texty (poválečné Poselství, přednášky pro blízký okruh apod.) jsou dostupné až po registraci a přihlášení
cs:dilo:start
Last modified: 2022/03/23 18:08 by Marek Ištvánek