Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


cs:casopisy:odpovedi:start

Odpovědi na otázky

od Abdrushina

Pán Abdrushin odpovídal na otázky čtenářů v časopisech Gralsblätter - 1923-1930, Der Ruf - 1927-1929 a Die Stimme - 1937 od roku 1923 do roku 1937.

Souborně své odpovědi v knize nevydal, ale jiní to udělali po Jeho odchodu ze Země. Nejdříve vyšly německy v roce 1953 1) a pak i v dalších překladech.


1)
tam ale došlo k několika změnám oproti originálům včetně vypuštění několika odpovědí
cs:casopisy:odpovedi:start
Last modified: 2022/03/06 13:59 by Marek Ištvánek