Abd-ru-shin

Abdruschin - Abdrushin - Oskar Ernst Bernhardt

User Tools

Site Tools


cs:abdrushin:start

Differences

This shows you the differences between two page versions.

Swap left and right side | Link to this comparison view

Česky » Abdrushin | 2024/01/08 14:29 | current
Marek Ištvánek
Slovensky » Abdrushin | 2024/01/11 19:16 | current
– ↷ Page moved and renamed from sk:abdrushin to sk:abdrushin:start Marek Ištvánek
Line 1: Line 1:
 ====== Abdrushin ====== ====== Abdrushin ======
  
-{{ :abdrushin:abdrushin_signature.jpg?nolink&333 |Podpis}} +  nemecky Abdruschin 
- +  * zo zaviatych dôb Abd-ru-shin 
-{{ abdrushin:Abdruschin.jpg?nolink |Abdrushin}} +  * občianskym menom Oskar Ernst Bernhardt
- +
-  německy Abdruschin +
-  * ze zavátých dob Abd-ru-shin +
-  * občanským jménem Oskar Ernst Bernhardt +
-  * 18. 4. 1875 ((Bischofswerda, Německo)) - 6. 12. 1941 ((Kipsdorf, Německo)) +
- +
----- +
- +
-Autor obsáhlého díla //Poselství Grálu// se narodil 18. dubna 1875 v německých Biskupicích((Bischofswerda, Německo)). +
- +
-{{ :abdrushin:abdruschin_sitting.jpg?nolink&325|Abdrushin}} +
-Měl obchodní vzdělání. Podnikl mnoho zahraničních cest a své dojmy z nich zpracoval v románech, cestopisech a divadelních hrách. V době vypuknutí 1. světové války byl v Anglii internován a až do konce války držen v zajetí. V těchto letech odloučenosti se zamýšlel nad otázkami o smyslu života, o Bohu a Jeho Stvoření. Stále více se v něm probouzela nesmírná touha pomáhat lidem. +
- +
-Po svém propuštění v roce 1919 se vrátil zpět do vlasti, kde si uvědomil svůj úkol: otevřít lidem cestu k novému vědění o Stvoření. +
- +
-{{:abdrushin:abdruschin_reading.jpg?nolink&325 |Abdrushin}} +
-V letech 1923 až 1937 vznikaly postupně jednotlivé přednášky, které byly souborně vydány v knihách //[[cs:poselstvi_gralu:1931:|Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu]]// a //[[cs:doznivani:1934:|Doznívání k Poselství Grálu]]//. V roce 1928 se usadil na rakouském Vomperbergu((Vomperberg, Tyrolsko, Rakousko)), kde na přání lidí založil osadu Grálu ve snaze vybudovat na zemi místo jako ukázku, že mezi lidmi různých stupňů vzdělanosti, různých náboženství a národností může vzniknout radostné působení v plné harmonii, jestliže je pojí stejný duchovní cíl. +
- +
-Tento společný cíl přináší jím zvěstované //Poselství Grálu,// jež nám zjevuje vědění, jaké dosud nikdy nemohlo býti lidem dáno. +
- +
-Jest nade všemi stranami i vyznáními a obrací se pouze na jednotlivce. Obrátí-li se jednotlivec k dobrému, bude i všechno ostatní dobré. Má to okamžitý vliv na manželství, na rodinu a konečně na celý národ, který pak teprve může rozvinout svůj vlastní druh a svou vlastní kulturu k nejvyšší kráse, která je základem pravé harmonie mezi všemi národy. +
- +
-V březnu 1938 za převratu v Rakousku byl Abdrushin, jehož //Poselství// stojí v nepřeklenutelném rozporu vůči národnímu socialismu, gestapem zatčen. Po těžkém žalářování byl se svou rodinou z Rakouska vypovězen a byl mu přikázán nucený pobyt v Německu pod stálým dohledem gestapa. Na následky tělesného i duševního strádání, způsobeného mu nacisty, zemřel 6. prosince 1941 v německém Kipsdorfu((Kipsdorf, Německo)). +
- +
-Své //Poselství// nesestavoval z jiných nauk, nýbrž čerpal své živé vědění v přesvědčení ze sebe samého, z nejčistšího a nejvyššího Pramene. Vytvořil dílo nesmírné ceny, které je současně také jeho vlastním průkazem. Velikost tohoto díla i autora samotného nebudeme schopni nikdy zcela pochopit. +
- +
-<WRAP centeralign> +
-//„Kdo máš uši k slyšení, slyš!“// +
-</WRAP> +
-{{ :abdrushin:abdruschin_hands.jpg?nolink&200 |}}+
  
 ---- ----
  
-{Navigation|ContentList}+{{ abdrushin:Abdruschin.jpg?nolink|Abdrushin}}
cs:abdrushin:start
Last modified: 2024/01/08 14:29 - Marek Ištvánek