Abd-ru-shin

Oskar Ernst Bernhardt

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lištacs:odpovedi:92_kdo_jest_syn_cloveka

92. Kdo jest Syn Člověka?

Otázka:

Chce Abdrushin se svými výklady o Synu Člověka poukázat na určitou osobu?

Odpověď:

Ne. Aby čtenář a posluchač mohl udržet správný směr, chci poukázat zvláště na to, že moje výklady v rozličných, dosud všeobecně jinak myšlených bodech jako ku příkladu o Synu Člověka, jehož oddělení od pojmu Syna Božího zdá se být mnoha čtenářům novým a mnohé jiné věci, nejsou žádným předvídáním a tím méně proroctvím. Nemá tím snad být také poukázáno na nějakou určitou osobu!

Všechna moje pojednání jsou čistě věcného druhu a jsou vybudována na lidském myšlení, při čemž se snažím, abych neopustil půdu střízlivé důslednosti. Nespočívají na médijních nebo podobných projevech. Proto tyto přednášky vyžadují a také dobře snášejí, aby byly čtenářem a posluchačem samostatně promyšleny. Čtenář se musí trvale namáhat a zkoumat, zda je může s přesvědčením následovat nebo ne. Má přijmout také jen to, co po mnohonásobném vlastním osvětlení nalezne jako správné.

Úplnost a bezmezerovitost se ukáže teprve tehdy, až dokončím ještě další počet přednášek.

Já sám nedám mnoho na prorokování, přijmu však vše, co je v tomto směru známo, abych viděl důsledky takového myšlení, může-li být v přirozeném dění nějakým způsobem odůvodněno. Neboť tam, kde není takového případu, tam to vzniklo a zaplétá se do zmatku nezdravé fantazie. Proto má každý čtenář vážně spolumyslet a tím pomoci, aby se zmatky ujasnily a fantazie odkryly.

cs/odpovedi/92_kdo_jest_syn_cloveka.txt · Poslední úprava: 2020/07/08 00:05 (upraveno mimo DokuWiki)