Abd-ru-shin

Oskar Ernst Bernhardt

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lištacs:odpovedi:90_katastrofy

90. Katastrofy.

Otázka:

Byla mi sdělena zpráva, že prý Abdrushin řekl, že Anglie ještě v tomto roce se částečně potopí. Proč ve svých přednáškách vůbec nemluví o takovýchto věcech?

Odpověď:

Kdo vám říkal takovouto věc, jako bych ji skutečně já řekl, ten je lhář. Snad tím sleduje zcela určitý účel a chce mi nějakým způsobem škodit. Jednejte s  takovými proroky budoucnosti s největší opatrností. Nejlepší jest pak přímá otázka u mne. Vyvstanou mnozí lidé, kteří se budou zlobit pro má slova, poněvadž jsou jim z různých důvodů nepohodlná. Budou hledat vše možné, aby jejich přesvědčivou sílu nějak zeslabili.

Velmi často jsem tázán v čistě soukromých hovorech na mé mínění o mnoha uveřejněných zprávách o přicházejících událostech, které astrologové vydávají. Mezi jiným bylo z několika stran poukázáno na úplný nebo částečný zánik Anglie. Jsa tázán, poukazoval jsem vždy s plným přesvědčením, že něco takového v tomto roce neočekávám! Tedy pravý opak toho, co tu bylo vystřeleno. Jsou, žel, lidé, kteří zavádí obratně rozmluvy, aby slyšeli názory, které pak otočené a znetvořené kolportují dále. Již před několika měsíci jsem si umínil, že o takových věcech, které jsou naprosto daleko od mých přednášek, nebudu nic říkat ani v  nejintimnějších soukromých hovorech – nejsem přece žádný věštec. Když lidé ve svém nitru přijdou ke správnému poznání, což je účelem mých přednášek, pak to všechno nepotřebují a mohou klidně jíti vstříc všem přicházejícím událostem. Nechtějí-li se však probuditi v sobě, neposlouží jim ani všechno ostatní vědění. Avšak ještě jednou krátce, abych aspoň falešným zprávám ulomil hrot: Neočekávám takovou katastrofu v tomto roce! Také v ostatních událostech nebudu na otázky říkat svůj názor, i když bych se o tom rozhovořit mohl. Vynoří-li se podobné pověsti, pak je to nesprávné. Mám na práci něco jiného, mnohem důležitějšího; vždyť vnitřní probuzení jest lidstvu nutnější než všechno ostatní a jest mnohem cennější než vědění o nastávajících událostech. Lidé to potřebují nyní z určitých důvodů mnohem nutněji než všechno jiné.

cs/odpovedi/90_katastrofy.txt · Poslední úprava: 2020/07/08 00:04 (upraveno mimo DokuWiki)